Нека ти пријатељи буду близу, а непријатељи још ближе

Владимир Костић Према резултатима тих напора моји пријатељи имају позитивнији однос, моји непријатељи потпуно негативан однос. Ја сам негде ближи непријатељима него пријатељима.

Владимир Костић, неуролог и председник САНУ, о три године колико је на челу академије, „Око“ РТС-а

ФУДБАЛ ЈЕ НАСТАВАК (СВЕТСКОГ) РАТА ДРУГИМ РЕКВИЗИТИМА

Мирослав Лазански Нeмaц нaм ниje дoсудиo чисти пeнaл нa свeтскoм првeнству у фудбaлу у Русиjи… Свe je тo нeмaчки судиja нaмeрнo урaдиo упрaвo у Кaлињингрaду, нeкaдaшњeм прускoм Кeнигсбeргу. Кaкo рускa фудбaлскa рeпрeзeнтaциja ниje игрaлa у Кaлињингрaду, ту су били “мaли Руси”, oднoснo Срби, пa je нeмaчки судиja приступиo дирeктнoj рeвизиjи рeзултaтa Другoг свeтскoг рaтa. Руси нe мoгу дa изгубe, aли Срби мoрajу. Упрaвo нa мeсту гдe су Нeмци изгубили Пруску.

Мирослав Лазански, војно-политички коментатор, после пораза Србије од Швајцарске, „Спутњик“/„bizlife.rs“

Слободни медији на слободним конференцијама у слободној земљи

Ана Брнабић Слобода медија је да позовете све медије на конференције за новинаре и да сви имају прилику да поставе питања.

Ана Брнабић, председница Владе, на телевизији Н1, „Бета“