Вида Петровић-Шкеро

1 до 1 од 1
Златне речи 151 01. јул 2002.

Сеобе

Вида Петровић-Шкеро Судије су се преселиле у адвокате, секретари школа и општина у судије, а адвокати у председнике судова.

Вида Петровић-Шкеро, председник Окружног суда у Београду, према "Политици"