Слободан Милосављевић

61 до 61 од 61
Златне речи 155 01. септембар 2002.

Мистерије орга(ни)зма

Слободан Милосављевић Ја мислим да и ви мењате структуре исхране током године. Не једете сарму и лети! Ми смо се и договорили да ћемо квартално или у зависности од сезоне мењати садржај потрошачке корпе водећи рачуна о калоричној вредности и заступљености производа који су неопходни за нормално функционисање организма. Ово је статистички оквир за праћење, а јеловник одређује свако за себе.

Слободан Милосављевић, републички министар трговине, на примедбу новинара "да је садржај потрошачке корпе измењен како би се приказали што бољи резултати"